Ul. Jemiołowa 20, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. +48 513 432 426

Oferta
Przebudowa rowu nr 3
w Borowej Wsi

BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE

Oferujemy usługi w zakresie projektowania obiektów hydrotechnicznych (zastawki, zbiorniki retencyjne, regulacja rzek, przebudowa umocnień, oraz inne) w tym m.in. na szkodach górniczych (budowa i przebudowa rowów melioracyjnych oraz odwadniających lokalne niecki terenowe, budowa oraz przebudowa pompowni wód deszczowych), na terenach będących pod opieką konserwatora zabytków.
 

Budowa zbiorników retencyjnych na terenie WPKiW im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie

GOSPODARKA WODNA

Oferujemy usługi w zakresie opracowywania koncepcji i projektów zagospodarowania wód deszczowych m.in. na terenach zurbanizowanych. Opracowywanie różnych sposobów zagospodarowania wód deszczowych w kontekście nowelizacji ustawy prawo wodne. 
 

 

OPERATY WODNOPRAWNE

Opracowujemy w szerokim zakresie operaty wodnoprawne: na pobór wód, na budowę i przebudowę urządzeń wodnych, na odprowadzanie wód, odprowadzanie ścieków oczyszczonych itp.
 

Pomiary wolumetryczne w trakcie opracowywania ekspertyzy hydrologicznej

EKSPERTYZY I OPINIE

Opracowujemy ekspertyzy hydrologiczne, w tym m.in. ekspertyzy i opinie w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Wykonujemy również inne opracowania, zgodnie z życzeniami zamawiającego.


 

Opinia w sprawie odprowadzania wód opadowych

DORADZTWO EKSPERCKIE

Wykonujemy szeroko rozumiane doradztwo eksperckie w zakresie budownictwa, gospodarki wodnej, hydrotechniki itp.


 

Symulacja strefy zalewowej na potoku Bobrówka

SYMULACJE HYDRAULICZNE

Wykonujemy przy pomocy specjalistycznego oprogramowania symulacje hydrauliczne rzek, potoków oraz innych cieków wodnych (wyznaczanie stref zalewowych, oddziaływanie mostów i przepustów na zwierciadło wody) jak również symulacje hydrauliczne sieci kanalizacyjnej w kontekście poprawności działania, podłączenia nowych nitek do sieci oraz rozwiązywanie problemów technicznych z przeciążoną siecią kanalizacyjną.

 

Pomiary i obliczenia hydrologiczne na potrzeby opracowywanego operatu wodnoprawnego

OBLICZENIA HYDROLOGICZNE

Wykonujemy obliczenia hydrologiczne przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia, przepływów minimalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie nieosiągnięcia, przepływów charakterystycznych (średnich rocznych, średnich niskich, przepływu nienaruszalnego itp).  
 

 

Różnice rzędnych

ANALIZA I MODELOWANIE POWIERZCHNI

Wykonujemy różnego rodzaju analizy i modelujemy powierzchnię terenu przy pomocy najnowocześniejszego oprogramowania AutoCAD Civil 3D. Opracowujemy m.in.: analizy powierzchni pod względem osiadań terenu będących wynikiem szkód górniczych; wykonujemy analizy „wstecznych osiadań” (modelujemy powierzchnię terenu przed wystąpieniem osiadań górniczych); wykonujemy obliczenia mas ziemnych pod budowę wałów przeciwpowodziowych, zbiorników wodnych oraz różnego rodzaju obliczenia kubaturowe.

PRELEKCJE

Oferujemy współorganizację wykładów naukowych lub popularnonaukowych z branży hydrologicznej.
 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 | Polityka prywatności

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności