Ul. Startowa 52, 43-309 Bielsko Biała
tel. kom. +48 502-297-673tel. kom. +48 513-432-426

Budownictwo hydrotechniczne, gospodarka wodna, ekspertyzy i opinie


  Przebudowa rowu 

Zakres/specjalność/funkcja Nazwa zadania Zakres prac/nazwa opracowania
Projektant branży hydrotechnicznej Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa zbiorników retencyjnych buforowych oraz meandrów cieku Michałkowickiego II wraz
z innymi obiektami związanymi funkcjonalnie na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie”
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
Hydrolog Ekspertyza hydrologiczna
(Gmina Pszczyna)
W sprawie zmiany stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich w miejscowości Bielsko-Biała przy ul. Borówkowej
Hydrolog Ekspertyza hydrologiczna
(Gmina Wieprz)
W sprawie zmiany stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 813/8, 813/10, 812, 813/13, 811, 12207/7, 1220/3, 1220/2, 1417/1, 1065 w miejscowości Nidek, Gmina Wieprz
Hydrolog Ekspertyza hydrologiczna
(Gmina Pszczyna)
W sprawie zmiany stosunków wodnych na działkach
o numerach ewidencyjnych: 1938/21, 1939/21, 1934/26, 1935/26, 727/26, 728/26, 810/21 i 809/21, jednostka ewidencyjna 241005_5 Pszczyna – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: 241005_5.0005 Łąka, Gmina Pszczyna
Projektant branży hydrotechnicznej Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę dwóch rowów melioracyjnych na terenie Parku Zamkowego w Pszczynie Projekt budowlano-wykonawczy
Projekt przebudowy dwóch rowów melioracyjnych, dwóch przepustów, budowa drenażu niesystematycznego na terenie Parku Zamkowego
w Pszczynie
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
Hydrolog Ekspertyza hydrologiczna
(Gmina Pszczyna)
W sprawie zmiany stosunków wodnych na działkach
o numerach ewidencyjnych: 448/84, 373/84, 719/84, 720/84, 721/84, 722/84, 723/84, 724/84, 725/84, 706/84 w Pszczynie
Projektant branży hydrotechnicznej Wykonanie dokumentacji projektowej dla zarurowania rowu na działce o numerze geodezyjnym 1092/5 w rejonie ulicy Piaskowej w Mikołowie Borowej Wsi Projekt budowlano-wykonawczy
Przebudowa rowu melioracyjnego nr 3 przy ulicy Piaskowej w Borowej Wsi
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych
Projektant branży hydrotechnicznej Wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonania drenażu wokół budynku mieszkalnego wraz z odwodnieniem posesji przy ulicy Gliwickiej 295 w Mikołowie Borowej Wsi oraz uzyskaniem pozwolenia na podłączenie do kanalizacji deszczowej Projekt budowlano-wykonawczy
Budowa przyłącza do kanalizacji deszczowej oraz budowa drenażu wokół budynku zlokalizowanego przy ulicy Gliwickiej 295 w Mikołowie oraz na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 888/120
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
Hydrolog Ekspertyza hydrologiczna
(Gmina Wieprz)
W sprawie zmiany stanu wody na działce o numerze ewidencyjnym 3930/1
Hydrolog Ekspertyza hydrologiczna
(Gmina Pszczyna)
W sprawie zmiany stosunków wodnych na działkach ewidencyjnych 1454/7, 1454/6, 3307 w Bielsku-Białej przy ulicy szklanej
Projektant branży hydrotechnicznej Operat wodnoprawny Na odtworzenie oraz budowę rowu melioracyjnego odwadniającego działki 1934/26 i 1935/26 w Łące, Gmina Pszczyna
Projektant branży hydrotechnicznej Operat wodnoprawny Na wykonanie muldy chłonnej odwadniającej teren zakładu zlokalizowanego przy ulicy Bielskiej 31 e  w Pszczynie
Hydrolog Projektowana droga ekspresowa s-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Śniadowo” (z węzłem) – węzeł „Łomża południe” (bez węzła) na długości około 16,999 km Obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne
w zakresie odprowadzenia wód w pasie rozdziału projektowanej drogi ekspresowej s-61 Ostrów mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Śniadowo” (z węzłem) – węzeł „Łomża południe” (bez węzła) na długości około 16,999 km
Hydrolog Ekspertyza hydrologiczna
(Gmina Brzeszcze)
W sprawie zmiany stosunków wodnych w rejonie ul. Białej w Jawiszowicach (Gmina Brzeszcze)
Projektant branży hydrotechnicznej Koncepcja Zagospodarowanie wód deszczowych na terenie kampusu ATH przy ul. Willowej 2 w świetle nowelizacji ustawy prawo wodne
Hydrolog Ekspertyza hydrologiczna
(Gmina Pszczyna)
W sprawie zmiany stanu wody na gruncie na działce nr 1810/130 położonej w obrębie geodezyjnym 241005_5.0003 Czarków przy ul. Powstańców Śląskich/Jasnej
Hydrolog Ekspertyza hydrologiczna
(Gmina Pszczyna)
W sprawie zmiany stanu wody na gruncie na działkach nr 257/39, 257/7, 257/80, 257/66, 257/68, 257/6, 257/83, 257/4, 257/86, 257/87, 257/84, 257/85, 3348, obręb Kamienica w Bielsku-Białej
Hydrolog Ekspertyza hydrologiczna
(Gmina Pszczyna)
W sprawie zmiany stosunków wodnych na nieruchomości położonej w Wiśle Małej przy ulicy Pawiej 83, oznaczonej numerem
widencyjnym 928/37
 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 | Polityka prywatności

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności