Ul. Jemiołowa 20, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. +48 513 432 426

O firmie


 


Maciej Gabzdyl
posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania obiektów hydrotechnicznych oraz gospodarki wodnej.

Posiada uprawnienia: 
  • w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej - projektowe bez ograniczeń
 
Posiada kwalifikacje: 
  • do wykonywnia dokumentacji hydrologicznych i został wpisany do rejestru Stowarzyszenia Hydrologów Polskich


Sporządza również operaty wodnoprawne, ekspertyzy hydrologiczne w sprawie zmiany stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich, koncepcje zagospodarowania wód deszczowych oraz wiele innych opracowań w zakresie hydrotechniki i gospodarki wodnej. Zajmuje się także wykonywaniem symulacji przepływu wody, wyznaczaniem stref powodziowych, dwuwymiarowym modelowaniem przepływu wody, obliczaniem światła mostów i przepustów, obliczeniami hydraulicznymi mostów, przepustów, koryt rzecznych, itp. Jest członkiem Stowarzyszenia Hydrologów Polskich. Należy do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów (SLK/BH/0051/17).

 

Ewa Suchanek-Gabzdyl
w 2018 roku uzyskała stopień doktora w obszarze: Nauki Techniczne, w dziedzinie: Nauki Techniczne, w dyscyplinie: Inżynieria Środowiska.

Obecnie jest wykładowcą akademickim. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych, w warunkach zmian klimatycznych i nasilających się opadów atmosferycznych. Jest członkiem Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.
 
 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 | Polityka prywatności

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności