Ul. Startowa 52, 43-309 Bielsko Biała
tel. kom. +48 502-297-673tel. kom. +48 513-432-426

O firmie


01.09.1993
Jacek Suchanek zakłada
jednoosobową
działalność gospodrczą
 

2018
do zespołu dołączają
Ewa Suchanek-Gabzdyl oraz
Maciej Gabzdyl

01.03.2019
firma działa pod nazwą
"-INWEST-GROUP-"
Spółka Cywilna 
Jacek Suchanek, Maciej Gabzdyl

 

 

Jacek Suchanek
posiada ponad 40 letnie doświadczenie w branży. Prowadzi nadzory, doradztwo techniczne, kierowanie budowami obejmujące roboty: konstrukcyjno-budowlane, instalacyjno-inżynieryjne w zakresie wszystkich sieci i instalacji, kontroli robót spawalniczych, a także kierowania i nadzorowania wszelkimi robotami budowlanymi w obiektach zabytkowych. Zajmuje się także prowadzeniem książki kontroli okresowej obiektów.

Posiada uprawnienia: 
  • instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - projektowe i  wykonawcze bez ograniczeń
  • konstrukcyjno-budowlane - projektowe i wykonawcze bez ograniczeń
  • nadzoru spawalniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
  • w zakresie nadzoru i prowadzenia robót konserwatorskich dla obiektów wpisanych do Rejestru
 
Pełni funkcje: kierownika budowy, inspektora nadzoru, inżyniera kontraktu, pełnomocnika Inwestora. Należy do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów (SLK/BO/0436/01).

 

 


Maciej Gabzdyl
posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania obiektów hydrotechnicznych oraz gospodarki wodnej.

Posiada uprawnienia: 
  • w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej - projektowe bez ograniczeń

Sporządza również operaty wodnoprawne, ekspertyzy hydrologiczne w sprawie zmiany stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich, koncepcje zagospodarowania wód deszczowych oraz wiele innych opracowań w zakresie hydrotechniki i gospodarki wodnej. Zajmuje się także wykonywaniem symulacji przepływu wody, wyznaczaniem stref powodziowych, dwuwymiarowym modelowaniem przepływu wody, obliczaniem światła mostów i przepustów, obliczeniami hydraulicznymi mostów, przepustów, koryt rzecznych, itp. Jest członkiem Stowarzyszenia Hydrologów Polskich. Należy do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów (SLK/BH/0051/17).

 

Ewa Suchanek-Gabzdyl
w 2018 roku uzyskała stopień doktora w obszarze: Nauki Techniczne, w dziedzinie: Nauki Techniczne, w dyscyplinie: Inżynieria Środowiska.

Obecnie jest wykładowcą akademickim. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych, w warunkach zmian klimatycznych i nasilających się opadów atmosferycznych. Jest członkiem Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.
 
 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 | Polityka prywatności

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności